in cijfers

Nieuwe Organisatie

Inhoudelijke afdelingen

leden Raad van Bestuur

contacttalen

jaar is de oudste inburgeraar

organisaties in traject

hoogopgeleide anderstaligen kregen specifieke begeleiding

minderjarigen

helpdeskvragen voor het Infopunt verblijf en rechtspositie

extra trajecten voor voorspelde asielinstroom

bezoekers

inburgeringsattesten

inburgeraars en Antwerpenaren doen een stadsklap

anderstaligen oefenden Nederlands

uren tolken

inschrijvingen in een module Nederlands

kopjes koffie